شرکت مهر تابش استیلا | 09054035164
مهرتابش استیلا

کباب پز های تابشی اتوماتیک

کباب پز تابشی اتوماتیک 700 سیخ در ساعت
مدل زرین
سیخ 35 سانتی

کباب پز تابشی اتوماتیک 700 سیخ در ساعت(زرین)

5/5

کباب پز تابشی اتوماتیک 400 سیخ در ساعت(یاقوت)

5/5

کباب پز تابشی اتوماتیک 1000 سیخ در ساعت(زمرد)

5/5

کباب پز تابشی اتوماتیک 1200 سیخ در ساعت(برلیان)

5/5

کباب پز های تابشی مدل 20 سیخ

کباب پز تابشی سالاماندر ۲۰ سیخ (هامون)

5/5

کباب پز تابشی سالاماندر ۲۰ سیخ (هامون عریض)

5/5

کباب پز تابشی کشویی ۲۰ سیخ (مروارید)

5/5

کباب پز تابشی کشویی ۲۰ سیخ (هامون)

5/5

کباب پز های تابشی مدل 30 سیخ

کباب پز تابشی سالاماندر 30 سیخ (گهر)

5/5

کباب پز تابشی سالاماندر 30 سیخ (گهرعریض)

5/5

کباب پز تابشی سالاماندر 3۰ سیخ (عقیق)

5/5

کباب پز تابشی سالاماندر 3۰ سیخ (لعل)

5/5

کباب پز های تابشی مدل 40 سیخ

کباب پز تابشی سالاماندر 40 سیخ (خزر)

5/5

کباب پز تابشی سالاماندر 40 سیخ (الماس)

5/5

کباب پز تابشی کشویی 40 سیخ (گرانیت)

5/5

کباب پز تابشی رو میزی

کباب پز تابشی سالاماندر 40 سیخ (خزر)

5/5

کباب پز تابشی سالاماندر 40 سیخ (الماس)

5/5

سیخ شوی

سیخ شوی تابش استیلا 1200 سیخ در ساعت (هگزاگونال)

5/5

سیخ شوی رومیزی تابش استیلا 900 سیخ در ساعت (هگزاگونال)

5/5

فر ریلی و سرخ کن

فر کته پز ریلی با ظرفیت پخت 110 ظرف تک پرسی در ساعت

5/5

فر ریلی پیتزا پز با ظرفیت پخت 100 ظرف پیتزا در ساعت

5/5

سرخ کن دو سبده مبله طرح امپریال 

5/5

کباب پز تابشی خانگی

کباب پز تابشی خانگی 8 سیخ (گیربکس دار)

5/5

کباب پز تابشی خانگی 8 سیخ (99)

5/5