بایگانی برچسب: تجهیزات آشپزخانه صنعتی

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب‌ پز تابشی به نیروی دریایی سپاه(ستاد مرکز)

فروش کباب‌ پز تابشی اتوماتیک زرین مهر تابش استیلا به  نیروی دریایی سپاه(ستاد مرکز) این ارگان با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی مؤثر در رضایت‌مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است. معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید کباب […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب‌ پز تابشی به بیمارستان تأمین اجتماعی اردبیل

فروش کباب‌ پز تابشی اتوماتیک زمرد مهر تابش استیلا به بیمارستان تأمین اجتماعی اردبیل این بیمارستان با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زمرد تابش استیلا گامی مؤثر در رضایت‌مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است. معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید کباب […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب ‌پز تابشی به بیمارستان تأمین اجتماعی تبریز

فروش کباب ‌پز تابشی اتوماتیک زرین مهر تابش استیلا به بیمارستان تأمین اجتماعی تبریز این بیمارستان‌ها با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی مؤثر در رضایت‌مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.   معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب ‌پز تابشی به بیمارستان تأمین اجتماعی تهران

فروش کباب ‌پز تابشی اتوماتیک زرین مهر تابش استیلا به بیمارستان تأمین اجتماعی تهران این بیمارستان‌ها با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زرین تابش استیلا گامی مؤثر در رضایت‌مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است. معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب ‌پز تابشی به بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز

فروش کباب ‌پز تابشی اتوماتیک زمرد مهر تابش استیلا به بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز این بیمارستان  با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زمرد تابش استیلا گامی مؤثر در رضایت‌مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است. معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب ‌پز تابشی به بیمارستان شهید محلاتی تبریز

فروش کباب ‌پز تابشی اتوماتیک زمرد مهر  تابش استیلا به بیمارستان شهید محلاتی تبریز مهر تابش استیلا با 40 سال سابقه ، انواع  کباب پز تابشی ، فر پیتزا ریلی ، سیخ گیر کباب اتوماتیک و کباب پز خانگی را در ایران تولید نموده است. این بیمارستان‌ها با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب ‌پز تابشی به بیمارستان شهید رجایی تهران

فروش کباب ‌پز تابشی اتوماتیک زمرد مهر  تابش استیلا به بیمارستان شهید رجایی تهران این بیمارستان با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زمرد تابش استیلا گامی مؤثر در رضایت‌مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است. معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید کباب […]

توسط اخبار, بلاگ در

فروش کباب پز تابشی به بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

فروش کباب پز تابشی اتوماتیک زرین مهر تابش استیلا به بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه مهر تابش استیلا با 40 سال سابقه ، انواع  کباب پز تابشی ، فر پیتزا ریلی ، سیخ گیر کباب اتوماتیک و کباب پز خانگی را در ایران تولید نموده است. این واحد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از […]

توسط اخبار, بلاگ در

فروش کباب ‌پز تابشی مدل زرین به بیمارستان امیرالمؤمنین اراک

فروش کباب ‌پز تابشی اتوماتیک زرین مهر تابش استیلا به بیمارستان امیرالمؤمنین اراک مهر تابش استیلا با 40 سال سابقه ، انواع  کباب پز تابشی ، فر پیتزا ریلی ، سیخ گیر کباب اتوماتیک و کباب پز خانگی را در ایران تولید نموده است. این بیمارستان با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پز تابشی مدل زمرد به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک

فروش کباب ‌پز تابشی اتوماتیک زمرد مهر تابش استیلا به بیمارستان ولیعصر اراک مهر تابش استیلا با 40 سال سابقه ، انواع  کباب پز تابشی ، فر پیتزا ریلی ، سیخ گیر کباب اتوماتیک و کباب پز خانگی را در ایران تولید نموده است. این بیمارستان‌ها با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله […]