آرشیو ماهانه: جولای 2018

توسط اخبار, بلاگ در

فروش کباب پز تابش استیلا به قرارگاه خاتم‌الانبیا

فروش کباب پز تابش استیلا به قرارگاه خاتم‌الانبیا قرارگاه خاتم‌الانبیا، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.      معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید کباب پزهای دارای  قابلیت پخت با […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پز تابش استیلا به قرارگاه نزاجا

فروش کباب پز تابش استیلا به قرارگاه نزاجا قرارگاه نزاجا، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.    معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید کباب پزهای دارای  قابلیت پخت با حرارت […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پز تابشی به فرماندهی قرارگاه مهندسی پشتیبان پارچین

فروش کباب پز تابشی اتوماتیک زرین مهر تابش استیلا به فرماندهی قرارگاه مهندسی پشتیبان پارچین فرماندهی قرارگاه مهندسی پشتیبان پارچین، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.      معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پزتابش استیلا به مرکز تهیه و خرید مهندسی ارتش

فروش کباب پز تابش استیلا به مرکز تهیه و خرید مهندسی ارتش مرکز تهیه و خرید مهندسی ارتش، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ماکو

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ماکو معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ماکو، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.    معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تهران

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تهران معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تهران، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.    معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اراک

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اراک معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اراک، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تبریز

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تبریز معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تبریز با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید […]

توسط اخبار, بلاگ, نمونه کارها در

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اردبیل

فروش کباب پز تابش استیلا به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اردبیل معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اردبیل با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به‌روز از جمله کباب پز تابشی  تابش استیلا گامی مؤثر در رضایتمندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  معرفی کباب پز تابشی محصول شرکت تابش استیلا تابش استیلا با تولید […]