بایگانی برچسب: کباب پز تابشی کشویی آسانسوری،

توسط نمونه کارها در

تالار مربیان تبریز

فروش کباب پزتابش استیلا به تالار مربیان تبریز تالار مربیان تبریز، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی  مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

رستوران برادران تبریز

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران برادران تبریز رستوران برادران تبریز، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی  مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است

توسط نمونه کارها در

رستوران اصلانی تبریز

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران اصلانی تبریز ررستوران اصلانی تبریز، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی  مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

رستوران زیتون اردبیل

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران زیتون اردبیل رستوران زیتون اردبیل، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

رستوران سید آقا اردبیل

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران سید آقا اردبیل رستوران سید آقا اردبیل، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

رستوران مهرگان اردبیل

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران مهرگان اردبیل رستوران مهرگان اردبیل، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  

توسط نمونه کارها در

رستوران خوانسالار اردبیل

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران خوانسالار اردبیل رستوران خوانسالار اردبیل، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  

توسط نمونه کارها در

رستوران سپهسالار مازندران

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران سپهسالار مازندران رستوران سپهسالار مازندران، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی  مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  

توسط نمونه کارها در

رستوران آناهیتا مازندران

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران آناهیتا مازندران رستوران آناهیتا مازندران، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  

    سبد خرید