بایگانی برچسب: کباب پز تابشی سالاماندر خزر،

توسط نمونه کارها در

کترینگ آرمان تهران

فروش کباب‌پز سالاماندر خزر تابش استیلا به کترینگ آرمان تهران این رستوران با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله  کباب پزتابشی سالاماندر مدل خزر تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است

توسط نمونه کارها در

رستوران ارم مازندران

فروش کباب‌پز سالاماندر خزر تابش استیلا به رستوران ارم مازندران این رستوران با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله  کباب پزتابشی سالاماندر خزر تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

رستوران سمیعی اراک

فروش کباب‌پز سالاماندر خزر تابش استیلا به رستوران سمیعی اراک این رستوران با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله  کباب پزتابشی سالاماندر مدل خزر تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

موسسه فرهنگی ورزشی خورشید ایرانیان تهران

فروش کباب‌پز سالاماندر خزر تابش استیلا به موسسه فرهنگی ورزشی خورشید ایرانیان تهران این موسسه با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله  کباب پزتابشی سالاماندر خزر تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

    سبد خرید