بایگانی برچسب: کباب پز تابشی سالاماندر،

توسط نمونه کارها در

اثر حرارت ساطع شده از سرامیک ها بر بافت انواع گوشت

اگر گوشت را حرارت دهند، چربی آن ذوب می شود و همانند روغن در غذا پخش می گردد و یا از گوشت به خارج جریان یافته و به عنوان یکی از اجزای ضایع شده در اثر فروچکیدن منظور می شود. کولاژن در زیر سطح به شکل محلول در می آید و تشکیل ژلاتین می دهد. […]

توسط نمونه کارها در

تالار مربیان تبریز

فروش کباب پزتابش استیلا به تالار مربیان تبریز تالار مربیان تبریز، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی  مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

رستوران برادران تبریز

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران برادران تبریز رستوران برادران تبریز، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی  مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است

توسط نمونه کارها در

رستوران اصلانی تبریز

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران اصلانی تبریز ررستوران اصلانی تبریز، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی  مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

رستوران معین درباری اردبیل

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران معین درباری اردبیل رستوران معین درباری اردبیل، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

رستوران سپهسالار مازندران

فروش کباب پزتابش استیلا به رستوران سپهسالار مازندران رستوران سپهسالار مازندران، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی  مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  

توسط نمونه کارها در

کترینگ هواپیمایی ماهان

فروش کباب پزتابش استیلا به کترینگ هواپیمایی ماهان کترینگ هواپیمایی ماهان، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

نیروی زمینی ارتش(کلیه مراکز)

فروش کباب پزتابش استیلا به نیروی زمینی ارتش(کلیه مراکز) نیروی زمینی ارتش(کلیه مراکز)، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

    سبد خرید