بایگانی برچسب: کباب پز تابشی تابش استیلا اتوماتیک مدل یاقوت

توسط نمونه کارها در

اثر حرارت ساطع شده از سرامیک ها بر بافت انواع گوشت

اگر گوشت را حرارت دهند، چربی آن ذوب می شود و همانند روغن در غذا پخش می گردد و یا از گوشت به خارج جریان یافته و به عنوان یکی از اجزای ضایع شده در اثر فروچکیدن منظور می شود. کولاژن در زیر سطح به شکل محلول در می آید و تشکیل ژلاتین می دهد. […]

توسط نمونه کارها در

فرماندهی قرارگاه مهندسی پشتیبان پارچین

فروش کباب پزتابش استیلا به فرماندهی قرارگاه مهندسی پشتیبان پارچین فرماندهی قرارگاه مهندسی پشتیبان پارچین، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

مرکز تهیه و خرید مهندسی ارتش

فروش کباب پزتابش استیلا به مرکز تهیه و خرید مهندسی ارتش مرکز تهیه و خرید مهندسی ارتش، با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

آشپزخانه مرکزی سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در مکه مکرمه

فروش کباب پز اتوماتیک یاقوت تابش استیلا به آشپزخانه مرکزی سازمان حج و زیارت این موسسه با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله  کباب پز اتوماتیک مدل یاقوت تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

رستوران سرای آرزو تهران

فروش کباب‌پز اتوماتیک یاقوت تابش استیلا به رستوران سرای آرزو تهران این رستوران با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله  کباب پزتابشی اتوماتیک مدل یاقوت تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

    سبد خرید