بایگانی برچسب: کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زمرد

توسط نمونه کارها در

شرکت فولاد تهران

فروش دستگاه اتوماتیک مدل زرین به شرکت فولاد تهران این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

اداره کل اموزش و پرورش شهر کرد

فروش دستگاه کباب پز اتوماتیک زمرد به اداره کل آموزش و پرورش شهرکرد این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

شرکت سیمان خوزستان

فروش کباب پز اتوماتیک زمرد تابش استیلا  به شرکت سیمان خوزستان این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.  

توسط نمونه کارها در

صنایع غذایی دلپذیر

فروش کباب پز اتوماتیک زمرد تابش استیلا به صنایع غذایی دلپذیر این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

شرکت فولاد خراسان

فروش کباب پز اتوماتیک زمرد تابش استیلا به شرکت فولاد خراسان این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

سازمان صنایع دریایی

فروش کباب پز اتوماتیک زمرد تابش استیلا به سازمان صنایع دریایی این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

اشپزخانه مرکزی ابوجداِِِئل-مکه مکرمه سازمان حج و زیارت

فروش کباب پز اتوماتیک زمرد تابش استیلا به اشپزخانه مرکزی ابوجداِِِئل-مکه مکرمه سازمان حج و زیارت این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

اشپزخانه ابوتراب کربلا و فدک المرکزی نجف اشرف (ستاد بازیابی عتبات عالیات)

فروش کباب پز اتوماتیک زمرد تابش استیلا به اشپزخانه ابوتراب کربلا و فدک المرکزی نجف اشرف (ستاد بازیابی عتبات عالیات) این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

سازمان بهزیستی کل کشور

فروش کباب پز اتوماتیک زمرد به سازمان بهزیستی کل کشور این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد  تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

پتروشیمی ابادان

فروش  کباب پز اتوماتیک زمرد تابش استیلا به پتروشیمی آبادان این واحد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل زمرد تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

  • 1
  • 2
    سبد خرید