بایگانی برچسب: کباب پز تابشی اتوماتیک برلیانِ

توسط نمونه کارها در

شرکت گاز استان مرکزی

فروش کباب پز اتوماتیک برلیان تابش استیلا به شرکت گاز استان مرکزی این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل برلیانتابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت

فروش کباب پز اتوماتیک برلیان به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل برلیانتابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

شهرداری تهران

فروش کباب پز اتوماتیک برلیان تابش استیلا به شهرداری تهران این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل برلیانتابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

وزارت کشور

فروش کباب پز اتوماتیک برلیان تابش استیلا به وزارت کشور این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل برلیان تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

دیوان محاسبات کشور

فروش کباب پز اتوماتیک برلیان تابش استیلا به دیوان محاسبات کشور این نهاد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل برلیان تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

فروش کباب پز اتوماتیک برلیان تابش استیلا به پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران این واحد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل برلیان تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

فروش کباب پز اتوماتیک برلیان تابش استیلا به شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند این واحد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل برلیان تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

توسط نمونه کارها در

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفتی تهران

فروش کباب پز اتوماتیک بریان تابش استیلا به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفتی تهران این واحد با تجهیز آشپزخانه خود با وسایل به روز از جمله کباب پزتابشی اتوماتیک مدل برلیان تابش استیلا گامی موثر در رضایت مندی مشتری از کیفیت غذا ارائه شده برداشته است.

  • 1
  • 2
    سبد خرید