بایگانی برچسب: قرمز

توسط نمونه کارها در

تئوری انتقال حرارت تابشی بوسیله امواج مادون قرمز

کباب پز های تابشی شرکت تابش استیلا با استفاده از مکانیزم تابشی گامی موثر در صنعت پخت براشته است.در این مقاله انتقال حرارت در کباب پزهای تابشی شرکت تابش استیلا توضیح داده شده است. انرژی زیر قرمز از جمله انرژی های منتقله بوسیله امواج الکترومغناطیسی محسوب می شود. امواج مادون قرمز به صورت موجی انتشار […]