گالری تصاویر | کباب پز تابشی

تولید و فروش انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی شامل کباب پز تابشی ، فر پیتزا ریلی ، کته پز ریلی ، کباب پز تابشی خانگی و سیخ گیر اتوماتیک

گالری تصاویر

شرکت مهر تابش استیلا مخترع و تولیدکننده تخصصی تجهیزات آشپزخانه و کباب پز تابشی استاندارد در کشور

گالری تصاویر مجموعه مهر تابش استیلا

حضور تابش استیلا در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی محل دائمی نمایشگاه شهر آفتاب – تهران – مهر98

تابش استیلا در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه ، رستوران – محل دائمی نمایشگاه های تهران – تیر 98

تابش استیلا در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه – شهر آفتاب – تهران- دی ماه 97

تابش استیلا در نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری – محل دائمی نمایشگاه های تهران – بهمن 97

تابش استیلا در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه – محل دائمی نمایشگاه های تهران – تیر 97