کباب پز اتوماتیک تابش استیلا ۱۶۰۰

در فضای 130 سانتی متری،1600 سیخ کباب کوبیده پخت کنید.

امکان پخت انواع کباب کوبیده

پخت کباب آبدار و مغز پخت مورد پسند مشتری و پخت بدون دود و سالم کباب

جایگذاری آسان سیخ کباب برای پخت

امکام تغییر و جابه جایی سیخ قبل از ورود به مرحله پخت

مصرف گاز بسیار پایین و استفاده حداکثری از انرژی

سینی مرتفع جهت کباب های پخته شدهو در نتیجه راحتی اپراتور

کاربری اسان جهت اپراتور

قیمت بسیار مناسب و تضمین قیمت از لحاظ کمیت و کیفیت در برابر هر کباب پز دیگر

دارای نشان استاندارد ملی ایران

رونمایی از تابش استیلا 1600

 

معرفی ویژگی ها و مکانیسم حرکتی در تابش استیلا 1600

نحوه پخت در “تابش استیلا 1600”

فیلم جدید پخت با “تابش استیلا 1600”

    سبد خرید