کباب پز اتوماتیک تابش استیلا ۱۶۰۰

در فضای 130 سانتی متری،1600 سیخ کباب کوبیده پخت کنید.

امکان پخت انواع کباب کوبیده

پخت کباب آبدار و مغز پخت مورد پسند مشتری و پخت بدون دود و سالم کباب

جایگذاری آسان سیخ کباب